rainbo

Profesionálna autokozmetika pre ručné autoumyvárne a špecializované prevádzky

Súbory cookies

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
1.1. Správcom osobných údajov je spoločnosť Imperial Company s.r.o., so sídlom Soblahovská 1111/35, 911 01 Trenčín, IČO: 47 454 491, telefón +421 911 239 398, email info@imperialcompany.sk (ďalej ako „Spoločnosť“), považuje údaje návštevníkov a používateľov svojej internetovej stránky www.imperialcompany.sk (ďalej ako „dotknuté osoby“) za kľúčovú hodnotu. Zodpovedné a transparentné zaobchádzanie s osobnými údajmi rovnako ako maximálna bezpečnosť týchto údajov je nevyhnutným predpokladom pre zachovanie najvyššieho štandardu vykonávania podnikateľskej činnosti.
1.2. Združenie okrem iného najmä podľa ustanovenia článku 12 nariadenia GDPR vypracovala tento dokument zameraný na informovanie dotknutých osôb o spôsobe fungovania internetovej stránky spoločnosti Imperial Company s.r.o., používania súborov cookies a spracúvania osobných údajov prostredníctvom súborov cookies na webovom sídle spoločnosti https://imperialcompany.sk/.
1.3. Združenie kladie mimoriadny dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia dotknutých osôb. Tento dokument popisuje základné členenie súborov cookies, spôsob ich funkcie a spôsob a rozsah spracúvania osobných údajov prostredníctvom súborov cookies na webe Spoločnosti.

2. ČO JE TO COOKIE?
2.1. Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý do počítača požívateľa webovej stránky uloží navštívená webová lokalita. Súbory cookies ukladajú a prenášajú informácie na server webovej lokality, ktorú (opakovane) navštívi používateľ z daného prehliadača/počítača. Súbor cookie má aj istú časovú pečiatku, ktorá definuje jeho dobu platnosti, (viac informácií o časovej pečiatke a dobe platnosti nájdete v časti Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie).

3. KATEGÓRIE SÚBOROV COOKIE
3.1. Súbory cookie je možné rozdeliť do štyroch kategórií. Združenie využíva na svojej webovej lokalite všetky typy súborov cookie:
a) Nevyhnutné cookie - Nevyhnutné súbory cookie napomáhajú použiteľnosti webovej lokality tým, že umožňujú základné funkcie, napr. navigáciu na stránke. Bez týchto súborov cookie by webová lokalita nefungovala správne.
b) Preferenčné cookie - Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej lokalite „zapamätať si“ informácie, ktoré ovplyvňujú jej používanie a vzhľad, napr. preferovanú krajinu/preferovaný jazyk.
c) Štatistické cookie - Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.
d) Marketingové cookie - Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových lokalitách. Ich cieľom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a príhodnejšie pre individuálneho používateľa, a tým sú hodnotnejšie pre vydavateľov alebo inzerentov tretích strán.

4. SÚBORY COOKIE RELÁCIE A TRVALÉ SÚBORY COOKIE
4.1. Súbory cookie relácie - Súbory cookie relácie existujú len v dočasnej pamäti po dobu, kým sa nachádza používateľ na webovej lokalite. Webové prehliadače zvyčajne vymažú súbory cookie relácie, keď používateľ zatvorí webový prehliadač. Na rozdiel od iných súborov cookie nemajú súbory cookie relácie určenú dobu platnosti, na základe ktorej prehliadač „vie“, že ide o súbory cookie relácie.
4.2. Trvalé súbory cookie - Na rozdiel od vypršania platnosti po zatvorení webového prehliadača – ako v prípade súborov cookie relácie – platnosť trvalého súboru cookie vyprší v konkrétny dátum alebo po špecifickej dobe. To znamená, že po celú dobu platnosti bude súbor cookie prenášať informácie na server pri každej návšteve webovej lokality, ktorej patrí, alebo vždy, keď používateľ sleduje zdroj patriaci danej webovej lokalite na inej webovej lokalite (napríklad reklamu).
Trvalé súbory cookie sa používajú na dlhodobé zaznamenávanie návykov pri prezeraní webových lokalít a priebežné prihlásenie používateľov k ich kontám, aby nemuseli opakovane vkladať prihlasovacie údaje pri každej návšteve.

5. SPRÁVA SÚBOROV COOKIE
5.1. Ak používateľ nesúhlasí s používaním súborov cookie, môže ich vypnúť v nastaveniach svojho webového prehliadača. Webový prehliadač môže používateľ nastaviť aj tak, aby ho informoval vždy, keď sa webová lokalita pokúsi uložiť súbor cookie do jeho počítača. Už uložené súbory cookie je možné spravovať prostredníctvom webového prehliadača.
5.2. Viac informácií o zobrazení súborov cookie uložených vo webovom prehliadači, postupe ich vymazania a nastavení ich prijímania alebo zakázania nájde používateľ na stránke pomocníka internetového prehliadača, ktorý používa.