Náš tím je tu stále
pre Vás

Dvanásť mesiacov v roku. Sedem dní v týždni. Dvadsaťštyri hodín denne.

Firemné oddelenia

obchodné oddelenie

Stanislav Zaťko
CEO 

+421 911 239 398
zatko@imperialcompany.sk

Obchodné oddelenie zodpovedá za všetky obchodné aktivity spoločnosti od vypracovania cenových kalkulácií, cez riešenie zmluvných záväzkov až po realizáciu dohodnutých obchodných podmienok.

ekonomické oddelenie

Magdaléna Zbončáková
Faktúry a úhrady

+421 907 235 435
zboncakova@imperialcompany.sk

Ekonomické oddelenie zodpovedá najmä za administratívu, fakturáciu spojenú s obchodnou činnosťou spoločnosti a bankovými úhradami. Do veľkej miery kooperuje aj so skladom a skladovými zásobami.

 
pERSONÁLNE ODDELENIE

Danka Zaťková
Mzdy a personalistika

+421 904 653 194
zatkova@imperialcompany.sk

Personálne oddelenie spracováva mzdy a vedie personálnu agendy nie len našej spoločnosti, ale aj externých podnikateľských subjektov, pre ktorým poskytujeme služby zamerané na vedenie mzdového účtovníctva.

technické oddelenie

Meno Priezvisko
Koordinácia objednávok

+421 911 123 456
priezvisko@imperialcompany.sk

Technické oddelenie má na starosti najmä prijímanie, koordináciu a následnú realizáciu objednávok. Zodpovedá za operatívne a flexibilné riešenie potrieb našich klientov a plánovanie interných ľudských zdrojov.